Doel en functioneren

Voor wijkplatforms staan bewoners centraal; zij moeten zich binnen de grenzen van hun wijk veilig voelen en in vrijheid kunnen opgroeien, leven, wonen en contacten onderhouden met elkaar. Het platform vindt begrippen als veiligheid en leefbaarheid dan ook heel belangrijk.Om goed te kunnen functioneren heeft het platform daarvoor naast de ondersteuning van gemeente, politie en woningstichting,

vooral de medewerking nodig van bewoners. Zij zijn de ogen en oren van het platform. Het platform springt niet op de barricade, maar wil in overleg met betrokken partijen consensus zien te bereiken, met als ultiem doel een betere saamhorigheid binnen de wijk bereiken en daardoor een versterking van haar positie richting de lokale overheid. De gemeente Barneveld kent 17 wijkplatforms. Voor informatie over de verschillende wijkplatforms, klik hier.

Onderwerpen

Alle zaken die de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk betreffen kunnen op de agenda gezet worden. U kunt dan denken aan concrete zaken als: hondenpoep, te weinig parkeerplaatsen, foutief parkeren, overlast door te hard rijden, jongerenproblematiek, drugsgebruik etc.

Vergaderingen

Ons wijkplatform Voorthuizen oost vergadert minimaal twee keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen komen alle onderwerpen aan de orde die bij het platform zijn binnengekomen, of waarvan de gemeente een mening wil horen. Ook onderwerpen die nog in behandeling zijn (uit eerdere vergaderingen) komen opnieuw aan de orde. Alle onderwerpen worden geïnventariseerd in een prioriteitenlijst, zodat de voortgang gegarandeerd wordt.