Aandachtspunten n.a.v. veiligheidsmonitoravond van 23 oktober 2018

leefbaarheid woonbuurt

 • Onderhoud trottoirs Steenkamp en centrum dorpskern Voorthuizen.
 • Veel paardenstront: Vincent van Goghstraat.
 • Achterpaden zijn slecht verlicht: Haarkampweg.
 • Op de schoolpleinen in centrum dorpskern Voorthuizen: overlast jongeren.
 • Veiligheid/leefbaarheid wordt voor gedeelte bepaald door verkeer. Ga meer handhaven in wijken op 30 km.

functioneren gemeente

 • Graag een ontmoetingsplek voor jongeren in voorthuizen (PB Voorthuizen: in de dorpsvisie is dit ook een aandachtspunt)
 • Molenpark/Molenweg (wpf Voorthuizen Oost): zou openbaar groen kunnen wijken voor parkeerplaatsen.

overlast in de buurt

 • Steenkamp: parkeerproblemen i.v.m. veel geparkeerde bedrijfsbusjes.
 • Pieter de Hoogstraat: hondenpoep op grasvelden en vaker snoeien van groen.
 • Molenveen: hondenpoep, jongerenoverlast (drugs met name eind van de middag en door de weeks)
 • De Wheem de Maat:

Parkeerproblemen bij scholen: ouder die kids naar en van school brengen en halen.

 • Rubenstraat : snelheid controleren met name in de ochtend 07.30 en 08.00 uur.
 • Koninginnelaan (tussen Smidsplein en Molenweg): parkeerverbod in onoverzichtelijke bochten.

respectloos gedrag

 • Tromplaan/Ruiterlaan: er staat nu maar 1 doel op het speelveld. Zet er een 2e Dit voorkomt dat er veel ballen in de tuinen van omwonenden komen. Wellicht hier ook de hangplek voor jongeren realiseren.

Slachtofferschap

 • In de wijk De Wheem de Maat is het cijfer van slachtofferschap geweldsdelict gestegen van 0 naar 3%. Waar ligt dit aan?

functioneren politie

 • Algemeen: capaciteit is onvoldoende. Maken wijkbewoners zich zorgen om.

preventie

 • Veldkampstraat (huurwoningen van woningstichting Barneveld): ik wil graag mijn woning beveiligen maar dat lukt me niet.

Brandveiligheid

 • Droogtrommel veroorzaakt veel brand.

Welzijn

 • Meer ruchtbaarheid geven aan het bestaan (en de rol en functie van) van de organisatie Bemoeizorg en de gespreksvoerders gemeente.

Burgerparticipatie

 • Asje van Dijk: via wpf eventueel een vuurwerkvrije wijk regelen. Kom als wpf met een voorstel wij willen meedenken.

 

Aandachtspunten ingebracht door aanwezigen:

Rotonde bij de punt: het dubbele fietspad is enorm onveilig. Er loopt een onderzoek wat is hiervan de stand van zaken?

Heel Voorthuizen:

 • Snelheidssignalering-palen binnen de (30km) wijken, maak de bestuurder bewust.
 • De politie heeft gespecialiseerde verkeershandhavingsteams die veelal buiten de bebouwde kom opereren, ook vaak op locaties waar geen overlast wordt ondervonden. Haal die de wijk in.
 • Richt de ruimte anders in, pas drempels en versmallingen toe.
 • Voer consequenter snelheidsbeperkingen door. Dat geldt vooral voor het buitengebied. Voor alle buitenwegen zonder gescheiden fietspad hoort een maximum snelheid van 60km/h te gelden. Opvallende (bijna beschamende) voorbeelden zijn:
  • de Overhorsterweg vanaf de bebouwde kom grens tot aan de gemeentegrens met Nijkerk (terugbrengen van 80km/h naar 60km/h)
  • de Appelseweg vanaf de bebouwde kom grens tot aan de gemeentegrens met Nijkerk (terugbrengen van 80km/h naar 60km/h)
 • En, als nabrander: het tweerichting-fietspad op de centrale rotonde gewoon handhaven wat mij betreft. Dit komt in den lande veel vaker voor, een kwestie van wennen voor de automobilist. Geef de fietser ruimbaan.

Rode brievenbussen

Bijna alle brievenbussen staan op plekken dat je eerst je auto moet parkeren wil je je brief kunnen posten (op de steenkamp staat brievenbus bijna op zebrapad) . Tip: plaats de rode brievenbussen aan of tegen supermarkt!

Maak van Verbindingsweg een 50 km weg.

Hoofdstraat: wordt veel te hard gereden. Graag meer handhaven.

Zeer slecht wegdek Bloterkamperweg tussen de Brugveenseweg en Garderbroekerweg.

Achterstallig onderhoud wat betreft onkruidbestrijding op meerdere plaatsen in Voorthuizen.

Graag een poepbak bij grasveld Margrietlaan/Irenlaan.

Koninginnelaan 40: auto geparkeerd bij bocht is oke.