Scholen

In onze wijk is een School gevestigd, te weten:

CBS De Hoeksteen, hoek Jan de Jagerweg-Veldkampstraat

De Hoeksteen is een Protestants Christelijke basisschool. Met 140 leerlingen verdeeld over 6 groepen is de school een plaats waar leerlingen en teamleden elkaar goed kennen.

De school biedt adaptief onderwijs (een BAS school: bouwen aan adaptief onderwijs), wat wil zeggen dat we rekening houden met de verschillen tussen kinderen. Een duidelijke structuur en een veilige leeromgeving zijn de basis van onze manier van lesgeven.

Onze missie is leerlingen correct, positief en zelfverantwoordelijk leren omgaan met elkaar in gedrag, houding en taalgebruik.

Wij hebben de beschikking over een groot schoolplein. Met hulp van ouders en een dank zij een gift van het Leliefonds van de Rabobank hebben wij het kunnen inrichten met materiaal waar alle leerlingen heerlijk mee kunnen spelen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de directeur, Mevr. J. van de Laar- van der Pijl, telefoon 0342-472633 (school).

Ook kunt u de website bezoeken www.dehoeksteenvoorthuizen.nl