Buurtplatform vergadert twee maal per jaar.

In onderstaand overzicht treft u het vergaderrooster van 2017 aan.

Heeft u iets te melden?

Dat kan persoonlijk bij de buurtplatformleden of via het contactformulier.


Volgende vergadering:

Dinsdag 21 februari 2017 om 20.00 uur in het Trefpunt

Heeft u iets voor de agenda meldt dit dan vóór 1 februari 2017 bij de secretaris.

Er kan dan tijdig een complete agenda worden gemaakt en hebben alle betrokkenen voldoende tijd om zich hierop voor te bereiden.